แผนการเรียน

Business Owner Plan

ผู้ประกอบการห้ามพลาด!! Track นี้จะพาคุณไปจัดการธุรกิจของเราให้โตเเบบก้าวกระโดด เพื่อได้ชีวิตที่คุณต้องการจริงๆ ผ่านการทบทวนเป้าหมายตัวเอง เรียนการบริการธุรกิจและเรียนศาสตร์การบริหารคนด้วยจิตวิทยาภาวะผู้นำ การเข้าใจตัวเอง สร้างพลังให้ตัวเอง เทคนิคการเคลียร์อารมณ์ลบๆความเครียดความกังวลที่เจ้าของกิจการต้องแบกรับหนักว่าใครๆ จนไปถึง การเข้าตัวเองและผู้คนที่ลึกซึ้งในระดับจิตใต้สำนึกมนุษย์ เพื่อสื่อสารการโน้มน้าวของการเป็นเจ้าของกิจการที่มีวาทะศิลป์ เก่งทั้งงานและเก่งทั้งคนโดยการบริหาร Style Coaching ทีมให้เป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมมาช่วยเหลือคุณในอนาคตได้

18 หลักสูตร (11 คอร์สออนไลน์ + 7 สัมมนาสด)

คอร์สออนไลน์ 60 ชั่วโมง 15 นาที, สัมมนาสด 40 วัน

เหมาะกับใคร

  • เจ้าของกิจการ
  • CEO, Executive
  • Manager
  • ผู้ที่อยากบริหารคนเป็น

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

  • การบริหารธุรกิจเบื้องต้นไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
  • การบริหารทีมงาน
  • การจัดการอารมณ์เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

18 หลักสูตร Business Owner Plan​

11 คอร์สออนไลน์

60 ชั่วโมง 15 นาที

Entrepreneur Fast Track

By Harin Chongcharoenrat
3 ชั่วโมง 40 นาที

Psychology of Leadership

By Harin Chongcharoenrat
7 ชั่วโมง

Hypnosis for Emotion Intelligence

By Harin Chongcharoenrat

4 ชั่วโมง 15 นาที

Dream Secret

By Harin Chongcharoenrat

4 ชั่วโมง 30 นาที

Hypnosis for Wealth & Success

By Harin Chongcharoenrat

3 ชั่วโมง 15 นาที

Coaching Secret

By Harin Chongcharoenrat

4 ชั่วโมง

Coaching Mastery

By Harin Chongcharoenrat

8 ชั่วโมง 55 นาที

Coaching for Business Owner

By Harin Chongcharoenrat

6 ชั่วโมง 45 นาที

EQ Secret

By Harin Chongcharoenrat

6 ชั่วโมง 50 นาที

EQ Mastery

By Harin Chongcharoenrat

7 ชั่วโมง

Hypnosis for Self Confidence

By Harin Chongcharoenrat

3 ชั่วโมง 35 นาที

7 สัมมนาสด

สัมมนาสด 40 วัน

Self Break Through X

By Harin Chongcharoenrat
สัมมนาสด 4 วัน

Peak Performance Coach

By Harin Chongcharoenrat

สัมมนาสด 2 วัน

NLP Practitioner

By Harin Chongcharoenrat

สัมมนาสด 7 วัน

Emotional Hypnotic Therapy

By Harin Chongcharoenrat

สัมมนาสด 2 วัน

Peak Performance Master Coach

By Harin Chongcharoenrat

สัมมนาสด 5 วัน

NLP Master Practitioner

By Harin Chongcharoenrat

สัมมนาสด 10 วัน

TRAIN THE TRAINER

By Harin Chongcharoenrat

สัมมนาสด 10 วัน