NLP Master Practitioner Certification Program Momentum

หมวดหมู่: Public Seminar
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

หลักสูตร Momentum คือการทบทวน NLP Master Practitionerต่อยอด เก็บตกรายละเอียดทั้งหมด ที่คุณควรรู้ เพื่อเสริมประสบการณ์ในการเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น ด้วยประสบการณ์ตรงจากคุณโอมหะริน ที่จะเเบ่งปัน TIPS & TRICK ดีดี พร้อมChallenge ต่างๆในการพัฒนาทักษะการเป็น NLP ไปในระดับMasterให้คุณมั่นใจมากยิ่งขึ้น

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • ยกระดับมาตราฐานการเป็นโค้ชระดับสากลจริงๆ
 • ทบทวนองค์ความรู้เดิมที่อาจจะลืมไปเเล้ว
 • การตกผลึกเนื้อหาที่ลึกซึ้งมายิ่งขึ้น
 • แนวทางการใช้เครื่องมือ หรือการประยุกต์
 • คำเเนะนำในการใช้คเรื่องมือเเต่ละตัว
 • ฝั่งเครื่องมือเเละเทคนิคทั้งหมดมาเป็นตัวเรา
 • การต่อยอดเเละเเนวทางในการพัฒนาธุรกิจของเรา

เนื้อหาของคอร์ส

NLPM- Momentum

 • Intro : Welcome to NLPM Momentum
  01:13
 • EP.1 : วิธีกายื่น Certified NLP Master Practitioner ระดับสากลกับ ABNLP และจรรยาบรรณ
  15:00
 • EP.2 : ทบทวนภาพรวมเนื้อหา NLPM
  10:37
 • EP.3 : เร่งการเรียนรู้แบบก้าวกระโดดด้วย NLPM momentum_Challenge
  02:59
 • EP.4 : Challenge #1 
ENRICHING STATE
  06:02
 • EP.5 : Challenge #2 
15 Questions History Background Evaluation
  02:07
 • EP.6 : “Challenge # 3 
Prime Concern “
  03:31
 • EP.7 : Challenge # 4 Perception Enrichment Therapy For Negative Emotion
  01:51
 • EP.8 : Challenge # 5

Aware of your Emotion
  05:03
 • EP.9 : Challenge # 6

Limiting Belief
  03:27
 • EP.10 : Challenge # 7

 Aware of your belief
  07:29
 • EP.11 : Challenge # 8
 ทบทวนเรียนรู้
  02:35
 • EP.12 : Challenge # 9
Logical Level Incantation
  04:39
 • EP.13 : Challenge # 10

Understand People Uniqueness
  03:09
 • EP.14 : Challenge # 11

Sleight of Mouth PRO

  02:34
 • EP.15 : Challenge # 12 Utilising EnrichingState
  12:38
 • EP.16 : Challenge # 13

Strategy
  05:46
 • EP.17 : Challenge # 14 LOVE Strategy
  02:14
 • EP.18 : Challenge # 15

Removed Anxiety
  02:32
 • EP.19 : Challenge # 16

PAIN PARADIGM in Daily Life
  03:13
 • EP.20 : Challenge # 17

Modeling
  04:39
 • EP.21 : Challenge # 18
Invisible counsel
  04:22
 • EP.22 : Challenge # 19
Value Alignment
  02:11
 • EP.23 : Challenge # 20

Rejuvenation Coaching
  02:41
 • EP.24 : การเริ่มต้นของการเป็น LifeEnricher และเเนวทางการเริ่มต้นธุรกิจการโค้ช
  06:15
 • EP.25 : การเตินทางสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
  13:09

ได้รับประกาศนีบัตรเมื่อเรียนจบ

สามารถใช้ใบประกาศนีบัตรนี้ ในเรซูเม่ของคุณเพื่อยืนยันการสำเร็จการศึกษาคอร์สนี้ รับรองโดย Lifeenricher Academy

selected template

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว

Want to receive push notifications for all major on-site activities?