แผนการเรียน

Professional Coach Plan

เพิ่มเครื่องมือ เเนวคิด ทฤษฎี ชุดความรู้สำคัญๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการโค้ช การตั้งเป้าหมาย การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การจัดการอารมณ์ จนไปถึงขั้นการปลดล็อกศักยภาพคนในระดับจิตใต้สำนึก เพื่อให้คุณพร้อมที่จะเดินหน้าได้อย่างมั่นใจ สู่เเนวทางการเป็นสุดยอดโค้ช วิทยากร นักบำบัดในระดับมืออาชีพ ที่สามารถประสบความสำเร็จในสายงานนี้ได้จริง

14 หลักสูตร (8 คอร์สออนไลน์ + 6 สัมมนาสด)

คอร์สออนไลน์ 46 ชั่วโมง 05 นาที, สัมมนาสด 45 วัน

เหมาะกับใคร

  • ผู้ที่มีเป้าหมายอยากเป็น โค้ช
  • วิทยากร
  • นักบำบัด มืออาชีพ

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

  • ทักษะการโค้ช
  • ทักษะการจัดการอารมณ์
  • การตั้งเป้าหมาย
  • การบริหารจัดการความสัมพันธ์
  • การบริหารจัดการอารมณ์

14 หลักสูตร Business Owner Plan

8 คอร์สออนไลน์

46 ชั่วโมง 05 นาที

Coaching Secret

By Harin Chongcharoenrat

4 ชั่วโมง

Coaching Mastery

By Harin Chongcharoenrat

8 ชั่วโมง 55 นาที

Hypnotherapy for Stress Management

By Harin Chongcharoenrat

3 ชั่วโมง 50 นาที

Dream Secret

By Harin Chongcharoenrat

4 ชั่วโมง 30 นาที

Relationship Secret

By Harin Chongcharoenrat

4 ชั่วโมง 20 นาที

Relationship Mastery

By Harin Chongcharoenrat

6 ชั่วโมง 40 นาที

EQ Secret

By Harin Chongcharoenrat

6 ชั่วโมง 50 นาที

EQ Mastery

By Harin Chongcharoenrat

7 ชั่วโมง

7 สัมมนาสด

สัมมนาสด 45 วัน

Self Break Through X

By Harin Chongcharoenrat
สัมมนาสด 4 วัน

Peak Performance Coach

By Harin Chongcharoenrat

สัมมนาสด 2 วัน

NLP Practitioner

By Harin Chongcharoenrat

สัมมนาสด 7 วัน

Emotional Hypnotic Therapy

By Harin Chongcharoenrat

สัมมนาสด 2 วัน

Peak Performance Master Coach

By Harin Chongcharoenrat

สัมมนาสด 5 วัน

Emotional Hypnotic Therapy Master Practitioner

By Harin Chongcharoenrat

สัมมนาสด 5 วัน

NLP Master Practitioner

By Harin Chongcharoenrat

สัมมนาสด 10 วัน

TRAIN THE TRAINER

By Harin Chongcharoenrat

สัมมนาสด 10 วัน