แผนการเรียน

Team Leader Plan

เข้าใจศาสตร์การบริหารคน จิตวิทยาภาวะผู้นำ การเข้าใจตัวเอง สร้างพลังให้ตัวเอง เทคนิคการเคลียร์อารมณ์ลบในตัวเอง จนไปถึง การเข้าใจตัวเองและผู้คนที่ลึกซึ้งในระดับจิตใต้สำนึกมนุษย์ เพื่อสื่อสารการโน้มน้าวของการเป็นหัวหน้าเเละผู้บริหารขั้นสูง

13 หลักสูตร (7 คอร์สออนไลน์ + 6 สัมมนาสด)

คอร์สออนไลน์ 41 ชั่วโมง 35 นาที, สัมมนาสด 25 วัน

เหมาะกับใคร

  • ผู้บริหาร
  • ผู้จัดการ
  • หัวหน้างาน / หัวหน้าทีม
  • ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำ

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

  • ทักษะและ Mindset ในการเป็นผู้นำ/หัวหน้าทีม
ที่สร้างผลลัพธ์และโน้มน้าวทีมได้
  • วิธีการสื่อสารกับทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
  • วิธีการจัดการอารมณ์และความเครียดอย่างรวดเร็ว

13 หลักสูตร Team Leader Plan

7 คอร์สออนไลน์

41 ชั่วโมง 35 นาที

Psychology of Leadership

By Harin Chongcharoenrat
7 ชั่วโมง

Coaching Secret

By Harin Chongcharoenrat

4 ชั่วโมง

Hypnosis for Emotion Intelligence

By Harin Chongcharoenrat

4 ชั่วโมง 15 นาที

EQ Secret

By Harin Chongcharoenrat

6 ชั่วโมง 50 นาที

Coaching Mastery

By Harin Chongcharoenrat

8 ชั่วโมง 55 นาที

EQ Mastery

By Harin Chongcharoenrat

7 ชั่วโมง

Hypnosis for Self Confidence

By Harin Chongcharoenrat

3 ชั่วโมง 35 นาที

6 สัมมนาสด

สัมมนาสด 25 วัน

Self Break Through X

By Harin Chongcharoenrat
สัมมนาสด 4 วัน

Peak Performance Coach

By Harin Chongcharoenrat

สัมมนาสด 2 วัน

NLP Practitioner

By Harin Chongcharoenrat

สัมมนาสด 7 วัน

Emotional Hypnotic Therapy

By Harin Chongcharoenrat

สัมมนาสด 2 วัน

NLP Master Practitioner

By Harin Chongcharoenrat

สัมมนาสด 10 วัน

TRAIN THE TRAINER

By Harin Chongcharoenrat

สัมมนาสด 10 วัน